به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

 

جناب آقای دکتر حسین رحیمی

استاد محترم دانشگاه

جهت‌گیری کلان نظام آموزش عالی سلامت در دولت یازدهم مبتنی بر بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم‌پزشکی شکل گرفت و به دنبال اجرای موفق این برنامه ضروری است تا استقرار هر چه بیشتر تحول و نوآوری در بستر نظام آموزش عالی سلامت کشور در دولت دوازدهم نیز پیگیری گردد. ارتقای نظام ارزیابی و آزمون‌های علوم‌پزشکی یکی از محورهای مهمی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به عنوان یکی از حوزه‌های زیرمجموعه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نقش محوری در این امر ایفا می‌نماید.

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی ، بدین‌ وسیله به عنوان مشاور اینجانب و رئیس شورای سنجش آموزش پزشکی منصوب می‌گردید تا با هماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع، ضمن بررسی مسائل مرتبط با امور سنجش در شورای مذکور از جمله موارد ذیل، زمینه‌های ارتقای هرچه بیشتر نظام ارزیابی و آزمون‌های علوم پزشکی فراهم گردد.

– بررسی و برنامه‌ریزی در جهت ارتقای نحوه سنجش فراگیران با همکاری دبیرخانه‌های مربوطه و با بکارگیری تجارب ملی و بین المللی براساس اصول علمی و روش‌های معتبر جهانی

– برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موردنیاز در حوزه سنجش آموزش علوم پزشکی

– بررسی نحوه بکارگیری و بومی‌سازی تکنیک‌ها و شیوه‌های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران

– برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از بستر فضای مجازی برای ارتقای کمی و کیفی آزمون‌ها

– بررسی چگونگی جلب همکاری‌های بین بخشی در وزارت متبوع به منظور دستیابی به اهداف مرکز

توفیق جنابعالی را در اعتلای نظام آموزش عالی سلامت از خداوند متعال خواستارم.