اکبر ترکی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت در خصوص حاشیه جلسه علنی امروز مجلس، اظهار کرد: آقای وکیلی خیلی آشکارا از عوامل و سران فتنه دفاع کرد، اسامی آنها را آورد و از نمایندگانی که سراغ سران فتنه رفته اند دفاع کرد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: حرف ما این است که در مجلس شورای اسلامی افرادی که می گویند پایبند به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه هستند، دقت کنند که در زمان فتنه چه کسانی حسینیه ها و قرآن ها را به آتش کشاندند و شعارهای ساختار شکن مثل مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر نظام و انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است را سر دادند.

ترکی گفت: در مجلس شورای اسلامی در این وضعیت که مردم این همه مشکلات اقتصادی و معیشت دارند که خود این مشکلات اقتصادی قسمتی از همان فتنه است، دیگر جای بحث و طرح این صحبت ها نیست. آقای معاون اول رئیس جمهور نامه ای محرمانه راجع به سران فتنه برای مقام معظم رهبری نوشتند که حضرت آقا دست نوشته ای دارند. همان دست نوشته را انتشار دهند و در مجلس قرائت کنند و راهکار را ببینند که چطور است.

وی تصریح کرد: ما که می گوییم به اصل ولایت فقیه اعتقاد داریم، مضمون دست نوشته حضرت آقا این است که کسانی که بین مردم و این نظام و حاکمیت، به هر صورت می خواستند فاصله بیندازند، گناهشان نابخشودنی است و به خیر آنها امیدی نیست. این جواب صریح است، دیگر این حرف هایی که در مجلس می زنند، چیست؟ بهتر است دولت، مجلس و افرادی که در مجلس طرفدار دولت هستند، مسائل اقتصادی فعلی را حل کنند و لازم نیست مسائل را به جاهای دیگر سوق دهند.