به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، منوچهر جمالی سوسفی درخصوص اظهارات وزیر بهداشت و درمان مبنی براینکه نظام مالی درمنابع سلامت ایجاد شود، گفت:‌ در اجرای طرح تحول سلامت برای کاهش هزینه های ایجاد شده درحوزه بهداشت و درمان باید یک نظام مالی مشخص ایجاد شود، نمی توان بدون یک نظام مالی تنها منابع و اعتباراتی را برای این حوزه تصویب و بدون جلوگیری از موازی کاری‌ها منابع را هزینه کرد.

نماینده مردم رودبار درمجلس شورای اسلامی، افزود:‌ وزارت بهداشت و درمان باید درکنار جلوگیری از هزینه‌های اضافی از منابع و اعتباراتی که قرار است دربودجه سالانه  تخصیص پیدا کند، درجهت اجرای اهداف آگاه وبرنامه ریزی های لازم را انجام دهد؛ متاسفانه دربودجه سالیانه اعتباراتی برای حوزه سلامت درمجلس مصوب می‌شود، اما تنها بخشی کوچکی از آن اختصاص پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه درشرایط کنونی مهم‌ترین مساله برای وزارت بهداشت دریافت مطالبات از بیمه‌ها و سایر بخش‌های مرتبط با این وزارتخانه است، تصریح کرد:‌ همچنین چگونگی هزینه کرد مبالغی که دراختیار وزارت بهداشت و درمان قرار دارد باید مشخص شود، به طور دقیق و قانونی باید روشن شود که این اعتبارات کجا و برای چه موردی هزینه شده است، بنابراین با مدیریت اصولی و دقیق باید درهزینه‌ها نیز نوعی ساماندهی انجام شود.

جمالی سوسفی با بیان اینکه برای ساماندهی هزینه‌ها نمی‌توان بدون آگاهی از میزان اعتبارات خدمات بهداشتی و درمانی به مردم ارایه داد، گفت:‌ ایجاد نظام مالی در وزارت بهداشت و درمان مانند سایر دستگاه‌های دیگر از موارد ضروری است، بنابراین  نظارت بر کاهش هزینه‌ها درموضوعات آزمایشگاهی، تشخیصی، پاراکلینیکی و اقدامات درمانی نیز وظایف این بخش خواهد بود؛ زیرا تمامی اضافه پرداخت‌ها تنها از سبد منابع بیمه‌ها کسر می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با توجه به شرایط فعلی صرفه جویی و دقت درنوع هزینه ها نیاز ضروری است، افزود:‌ اجرای سیستم ارجاع و توجه به گایدلاین‌ها هزینه‌ها را به حداقل می‌رساند، ضمن اینکه اعتبارات نظام سلامت باید به شکل کامل در نظرگرفته شود.

گفتنی است، وزیر بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت انتظار دارد در منابعش نظم مالی باشد، گفته بود: برای من که مسئول این دستگاه هستم، برخلاف چیزی که تبلیغ می‌شود، کمیت منابع در رتبه دوم اهمیت قرار دارد. نکته مهم برای ما این است که منابع مالی سلامت، انضباط پیدا کند.