محمدسیاح؛ خبرنگار مجلس طبنا(خبرگزاری سلامت): علی ابراهیمی‌در مخالفت با دوفوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فعالیت‌های معدنی، صنعتی و تجارت سه حلقه مرتبط هستند، تصریح کرد: حضور این سه مجموعه در کنار یکدیگر و در ذیل یک وزارتخانه می‌تواند منشا اثرات مثبت باشد.

وی با تاکید بر اینکه کشور باید به یک کاهش تصدی‌گری مشغول شود، افزود: ادغام وزارتخانه‌ها تجربه خوبی بوده و ما با آن شاهد ثبات بازار بودیم، اکنون نیز دلیلی برای تفکیک وجود ندارد، زیرا اثرات مثبتی تصمیم ادغام داشته است.

ابراهیمی ‌با بیان اینکه مردم با مشکلات جدی مواجه هستند، گفت: اکنون وقت مطرح کردن چنین پیشنهادی درباره تفکیک وزارتخانه‌ها نیست.

وی ادامه داد: مشکل ما در حال حاضر نبود یک وزارتخانه مستقل نبوده بلکه عدم مدیریت صحیح مشکلاتی را ایجاد کرده است. دولت تا چه زمانی باید تسلط بی‌معنی بر همه حوزه‌ها داشته باشد؟ تصویب طرح مذکور نیاز به رای بالایی داشته و اکنون نیز زمان مناسبی برای پرداختن به آن نیست.