به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، اخیرا جراح مغز و اعصاب شهرستان نجف آباد اصفهان توسط افراد نقابدار مورد سوءقصد و حمله قرار گرفت.

همچنین پزشک فوق تخصص نفرولوژی بیمارستان مدرس تهران توسط یکی از همراهان بیمار مورد حمله و اصابت چند ضربه چاقو قرار گرفت.

براساس این گزارش در پی این دو حادثه وزیر بهداشت به معاون خود دکتر حریرچی دستور داد تا ضمن عیادت از این  دو پزشک سریعا موضوع را پیگری کرده و گزارشی را برای پیگیری قضایی و برخورد با عوامل این حملات به وی ارائه دهد.