به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، محمد نعیم امینی فرد درباره اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت و درمان مبنی بر اینکه سلامت در ایران وضعیت ایده‌آل ندارد، گفت: جمهوری اسلامی‌ایران در شاخص‌های توسعه‌ای وضعیت مناسبی در دنیا ندارد، درعین حال شاخص‌های سلامت به نسبت شاخص‌های دیگر توسعه انسانی شرایط بهتری دارد؛ بنابراین درحوزه کنترل بیماری‌های واگیردار توفیقات عمده‌ای به ویژه در دهه اول پس از پیروزی انقلاب به‌دست آمده است.

وی افزود: با ایجاد یک شبکه خدمات بهداشتی و درمانی منظم در سطح اول و انجام برنامه‌های ضربتی مانند واکسیناسیون توانستیم، قسمت اعظم بیماری‌های عفونی و واگیردار را کنترل کنیم، اما در دهه‌های بعدی با برخی معضلات درخصوص تغییر الگوی زندگی، موج جمعیتی و بسیاری از عادات زندگی درحال حاضر مواجه شدیم که سبب عدم کنترل بیماری‌های غیر واگیردار شد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: کنترل بیماری‌های غیر واگیر پروسه بسیار پیچیده‌تری نسبت به بیماری‌های واگیر دارد، به عنوان مثال درمان آنها هزینه بالایی دربرداشته و هزینه‌های پیشگیری شامل مراقبت‌های فعال نیروی انسانی و توسعه شبکه بهداشتی و خدماتی را درسطوح دوم و سوم طلب می‌کند؛ ضمن اینکه ماهیت بیماری‌های غیرواگیر به نوعی مساله ساز است، زیرا بسیاری از بیماری‌های غیر واگیر که در بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های قلبی و مغزی و سرطان‌ها وجود داشته، به نوعی کنترلی زمان‌گیر داشته و این موضوع منجر به آن شده که درکنترل بیماری غیرواگیر وضعیت مناسبی نداشته باشیم.

وی با تاکید بر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، گفت: برابر سیاست‌های کلی، میزان ۸ درصدی از تولید ناخالص ملی برای حوزه سلامت در نظرگرفته شده است که درحال حاضر در نقطه ۷.۹ درصد سهم حوزه سلامت از تولید ناخالص ملی قرار داریم، البته یکی از فاکتورهای مهم آن است که پرداخت از جیب مردم ۳۸ درصد بوده و طرح تحول سلامت توانست این دستاورد را به همراه داشته باشد.