به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، اولا بجای آنکه از همان اول شروع به فریاد زدن بکنید، ببینید در چه وضعیت هستید. آیا هوا برای تنفس شما به مقدار کافی وجود دارد. در تاریکی مطلق در زیر آوار از صدا زدن به آرامی و یا سوت زدن و توجه به انعکاس صدا حجم فضای پیرامونتان برای شما مشخص خواهد شد، اگر حجم هوای شما کم است، جدا از سرو صدای بی خود و ایجاد هیجان مضاعف خودداری کنید.

هیجان شدید، حرکت سریع و فریاد زدن به سرعت اکسیژن شما را به پایان می‌برد و بدنتان هم به‌علت تعرق زیاد سریعا آب خود را از دست می‌دهد، به دقت گوش بدهید تا صداهای پیرامون شما به شما اعلام کند که کسی در نزدیکی شما بروی آوار حرکت می‌کند.

اکنون اگر می‌توانید فریاد بزنید اما توجه کنید فریاد پی در پی و باشدت بالا صدا و قدرت حنجره شمارا تحلیل می‌برد پس با دقت عمل کنید. اگر امکان فریاد زدن بنا بر هر دلیلی ندارید می‌توانید با سوت زدن کمک بخواهید و اگر امکان آنرا هم ندارید از روش ضربه زدن استفاده کنید.

دستان و پاها را در صورت امکان به اشیا کنارشان بشرط عدم ریزش بیشتر آوار بزنید. این صداها به‌شرط سکوت در بیرون قابل شنیدن هستند. در شلوغی و ازدحام از صداهای آرام کاری بر نمی‌آید پس بهتر است در زمان سکوت در خارج از ضربه‌های آرام کمک بگیرد.

البته زمان آرامش بیرون نشان دهنده رسیدن شب است و این زمانی است که گروه‌های زنده‌یاب در سکوت شب با روش اعلام حضور به مدت یک دقیقه و سکوت پس از ندا به مدت چهار دقیقه بدنبال علایمی همچون صداهای ضربه‌ای و ناله‌ها هستند. از انجام حرکت‌هایی که موجب ریزش آوار می‌شود، خوداری کنید اگر در زیر آوار سنگین باشید که مطمئنا کاری بیهوده است و اگر در سطح باشید می‌توانید پس از دو روز که ناامید از کمک شده‌اید ریسک این کار را که بسیار بالاست، قبول کنید.

سه روز بدون آب، هفت روز بدون غذا

براساس این گزارش؛ از اکسیژن موجود با پایین آوردن حرکت و آرامش بخشیدن به خود حداکثر استفاده را ببرید. بیشتر گوش دهید و کمتر صدا کنید و تا صدای مثبتی از بیرون نشنیدید از سر و صدای بیجا خودداری کنید چون شما حداقل تا سه روز براثر تشنگی نخواهید مرد و تا هفت روز غذا نخوردن را می‌توانید با هوشیاری تحمل کنید. اگر در فضای پیرامون‌تان مکانی را امن‌تر از بقیه جاها می‌بینید سرتان را در آن محل قرار دهید و یا حداقل سرتان را بسمت شکم برده و بصورت جنین قرار بگیرید این حالت امکان محافظت از سر شما را بیشتر می‌کند توجه داشته باشید با توجه به ازدحام تماشاچیان عملیات امداد و نجات که متاسفانه بروی آوار به تماشا می ایستند امکان ریزش مجدد بروی شما همیشه هست وقتی قرار است در شرایط سخت زنده بمانید بدانید اگر نکته‌ای موجب آزار و در نتیجه عصبی شدن شما بشود مطمئن باشید به سرعت به مرز ناامیدی و رها کردن مقاومت می‌روید.