به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت) از دیلی میل، نوزادان حتی قبل از اینکه بتوانند حرف بزنند، می‌توانند چهره‌های عصبانی و یا شاد را تشخیص دهند. نوزادان برای ارتباط برقرار کردن با مراقب خود و زمان‌هایی که غذا می‌خواهند و یا باید پوشک شان عوض شود، احساساتی همچون گریه کردن، بروز می‌دهند.

محققان دانشگاه ژنو با بررسی ۲۴ نوزاد ۶ ماهه به نتایج فوق رسیدند. در این بررسی آنها ابتدا نوزادان را در مقابل یک صفحه سیاه گذاشتند و سه نوع صدای خنثی، شاد و عصبانی، به مدت ۲۰ ثانیه پخش کردند. سپس نوزادان را به مدت ۱۰ ثانیه در برابر چهره افرادی گذاشتند که این صداها را از ادا کرده بودند و با استفاده از دستگاه ردیاب چشم، نگاه نوزادان را ردیابی کردند. نوزادان توانستند بدون شنیدن صداها به طور همزمان، چهره‌های شاد از عصبانی را تشخیص دهند. آنها به دهان افراد عصبانی مدت زمان طولانی تری نگاه می‌کردند.

در بررسی‌های گذشته نیز محققان نشان دادند نوزادان از شش ماهگی به بعد، ویژگی‌های هوشمندانه و جذاب از خود بروز می‌دهند و همین مساله آنها را بسیار شیرین می‌کند و احتمال صدمه دیدن شان بر اثر بی توجهی به حداقل می‌رسد.

به گزارش طبنا، محققان در تلاش اند به والدین نشان دهند که با توجه نشان دادن به نوزادان خود می‌توانند ارتباط عاطفی محکمی‌برقرار کنند و همچنین توجه نوزادان به والدین و اطرافیان شان، از زمانی که هنوز نمی‌توانند حرف بزنند، شروع می‌شود.

مترجم: نادیا زکالوند