به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر علی اصغر پیوندی، در مراسم روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی گفت: جمعیت هلال احمر به عنوان یک ارگان فرهنگی-اجتماعی وظیفه مهمی‌ ‌در قبال تمام مسائل اجتماعی که در کشور مطرح است، دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: باتوجه به وضعیت آب و هوایی که در شهرهای مختلف کشور شاهد هستیم و همینطور اینکه امروز، روز درختکاری است، قرار شد با یک کار نمادین، با همت تمام داوطلبان و جوانان هلال، نهال صلح و دوستی را برای کمک به طبیعت و آشتی با آن بکاریم. امیدواریم این درخت پایه صلح و دوستی شود و بتوانیم روحیه انسان دوستی را بین مردم تقویت کنیم.

پیوندی در ادامه از جنبه دیگری که به درخت نگاه می‌کند، گفت: ما معتقدیم پیشگیری بهتر از درمان است. اگر بتوانیم فرهنگ درختکاری را در کشور گسترش دهیم، از خشکسالی جلوگیری کرده ایم و فضای سبز و محیط باطراوت ایجاد کرده ایم. از طرف دیگر، با این کار ‌می‌توانیم پیشگیریِ بسیار بهتری در حوادث داشته باشیم. درختکاری ‌می‌تواند تصادفات ترافیکی را کاهش دهد. ما غیر از کمکی که درخت به تولید اکسیژن ‌می‌کند، به این جنبه‌ها هم فکر ‌می‌کنیم. درختان جدا از ایجاد فضای سالم و بانشاط، ‌می‌توانند در کاهش تصادفات هم موثر باشند.

وی گفت: این فرهنگ در ما ایرانیان از سال‌های بسیار دور وجود داشته و امیدواریم ما هم به عنوان جمعیت هلال احمر نقش موثری در این زمینه داشته باشیم و بتوانیم روحیه صلح و دوستی را تقویت و محیطی با نشاط ایجاد کنیم. ما دنبال آن هستیم که امید را افزایش دهیم و بتوانیم از حادثه‌های ناخواسته ای که برای مردم اتفاق ‌می‌افتد، پیشگیری کنیم.

در ادامه عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در مراسم امروز گفت: حفظ طبیعت وظیفه همه ماست. تصفیه هوا توسط گیاهان و درختان انجام ‌می‌شود. ما درخت ‌می‌کاریم، اما نگه ن‌می‌داریم. درحال حاضر حفظ درخت مهم تر است. باید درختانی بکاریم که کم آب تر باشند.

کلانتری با اشاره به اینکه باید در فرهنگ محیط زیست و درختان بیشتر کار کنیم، عنوان کرد: متاسفانه فرهنگ عمو‌می‌ما به خصوص در بخش‌های دانش آموزی در این زمینه ضعیف است. باید طوری پیش برویم که آن‌ها از الان حافظان محیط زیست باشند. در فرهنگ محیط زیست باید بیشتر فعال شویم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کشور ما کم آب و خشکسال است و باید درختان کم آب تر بکاریم. باید توجه داشت که فقط درخت کاشتن مهم نیست، نگهداری درخت به مراتب مهم تر است. از هر ده درخت یک یا دو درخت رشد ‌می‌کند. باید اول وضع موجود را حفظ کرد، بعد آن را گسترش داد.