خبرگزاری سلامت، اولین و تنها خبرگزاری در حوزه سلامت و بهداشت

خبرگزاری سلامت از سال ۱۳۸۶ بصورت رسمی فعالیت خود را در عرصه رسانه آغاز کرد. عمده فعالیت طبنا در حوزه وزارت بهداشت، مجلس، علم پزشکی و مسائل روز سیاسی داخلی کشور خلاصه شده است.

حوزه سلامت یکی از مهمترین مسائل پر دغدغه درمیان مردم و جامعه است که اطلاع رسانی در این بخش بسیار پر اهمیت است چرا که بالا بردن سطح آگاهی مردم و تلفیق آن با اخبار روز داخلی باعث بهبود و تصمیم گیری درست در زندگی روزمره مردم می باشد.

 

مدیرعامل: دکتر سید علی ریاض

زمینه فعالیت: حوزه بهداشت و سلامت، وزارت بهداشت، مجلس، فرهنگی، فضای مجازی