به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، محمد شریعتمداری در توئیتی نوشت؛ به لطف خدا و همت همکاران و پایمردی دادستان محترم ایلام دختر یازده ساله عزیزم رها که بنا به تصمیمی غلط قرار بود نو عروس مردی ۵ برابر سنش شود تحت حمایت بهزیستی قرار گرفت.