نمایندگان مردم برای انتخاب دبیران هیات رئیسه دائم نهاد قانونگذاری در سال سوم دهمین دوره مجلس رای گیری کردند که این اساس محمدعلی وکیلی با ۱۳۴ رای، یوسف نژاد با ۱۲۹ رای، قاضی زاده هاشمی با ۱۲۹ رای، علیرضا رحیمی با ۱۰۴ رای، امیرآبادی فراهانی با ۹۸ رای، رنجبر زاده با ۹۵ رای از مجموع ۲۷۸ رای توانستند اکثریت آرا را به دست آورند.

گفتنی است محمدحسین فرهنگی و اکبر رنجبرزاده هر کدام ۹۵ رای کسب کرده بودند که اکبر رنجبرزاده به قید قرعه برای دبیری هیات رئیسه انتخاب شد.