به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، احمد انارکی محمدی درباره وضعیت ارتباط صنعت ودانشگاه در کشور گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور ما بسیار ضعیف است بنابراین برای توسعه و  ارتقا سطح کیفی دانشگاه‌ها باید به سمت دانشگاه‌های نسل سوم حرکت کرد تا دانشجو پس از فارغ التحصیلی توان ارتباط مناسبی با رشته تحصیلی اش را داشته باشد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی‌تصریح کرد: دانشگاه‌های نسل سوم توان مناسبی برای ارتباط میان صنعت و دانشگاه را دارند که این مسئله موجب  می‌شود، دانشجو پس از فارغ التحصیلی با مهارت کافی به چرخه اشتغال رهنمون شود.

وی ادامه داد: عدم اتصال صنعت و دانشگاه موجب شده است که ارتباط ما بین دانشجو و محیط‌های کاری به نحو اصولی انجام نشود و این امر موجب می‌شود که راندمان کاری فارغ التحصیلان به نحو اصولی و منطقی افزایش  نیابد.

انارکی محمدی افزود: برای ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار پس از  فارغ التحصیلی دانشجویان  الزامی‌که دانشگاه‌ها به سمت رویکردهای مهارتی حرکت کنند تا دانشجویان همسو با آموزش‌های تئوری با محیط‌های کاری نیز آشنا شوند زیرا  با توسعه دانشگاه‌های نسل سوم علم و تجربه در کناریکدیگر  قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های کشور از پروسه مدرک گرایی به سمت کارآفرینی با ایجاد دانشگاه‌های نسل سوم به سادگی حرکت می‌کنند بنابراین با  این  اوصاف مشخص است که هزینه‌های اقتصادی نیز در دانشگاه‌ها همسو با ایجاد فرصتهای اشتغال در نظر گرفته می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خروج از مدرک گرایی و  ورود به کارآفرینی با پرو بال دادن به دانشگاه‌های نسل سوم ایجادمی‌شود یادآورشد: بسیاری از فارغ التحصیلان با محیط‌های کاری رشته‌های دانشگاهی شان بیگانه هستند و این امر کیفیت مهارتی دانشجویان را در محیط‌های کاری با خدشه روبرو می‌کند.