داریوش آرمان در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت) با بیان این مطلب اضافه کرد: با پیگیری انجمن و وزارت بهداشت داروی «مایفورتیک» که یکی دیگر از داروهای ضروری پیوند است نیز به قیمت سابق خود بازگشته و بیماران با حدود ۱۰۰ هزارتومان می‌توانند این دارو را تهیه کنند.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم با پویش آغاز شده برای آسان سازی تامین داروی بیماران کلیوی داروی «سلسب» هم به قیمت اولیه خود برگردد، ادامه داد: البته انتظار ما از وزارت بهداشت و وزارت رفاه این است بتوانند شرایطی را فراهم سازند که بیماران دیالیزی و پیوندی یک ریال از جیب خود نپردازند.

آرمان تاکید کرد: دیالیز در کشور ما رایگان است و انتظار داریم که داروها هم رایگان شوند.

عضو هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با اشاره به پیوند اعضاء از افراد دچار مرگ مغزی تصریح کرد: با توجه به اینکه روزانه حدود ۱۰ بیمار نیازمند پیوند عضو روی تخت بیمارستان‌ها جان خود را از دست می‌دهند فرهنگ اهدای عضو در کشور ترویج یابد تا آمار اهداء عضو از مرگ مغزی به حداکثر برسد.

وی اضافه کرد: از شروع پیوند کلیه در کشور تا پایان سال ۱۳۹۶، ۲۸ درصد از پیوندها از مرگ مغزی انجام شده اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که در چند سال گذشته سیر صعودی بسیار خوبی در این زمینه داشته‌ایم.

آرمان با اشاره به آمار بیماران نارسایی کلیه حاد در جهان، ادامه داد: طبق آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۱۶ تعداد بیماران دچار نارسایی کلیه حاد در جهان ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲ میلیون ۶۸۶ هزار نفر دیالیز می‌شوند. در ایران نیز تا پایان سال ۹۶ حدود ۳۲ هزار بیمار دیالیزی داشتیم که ۹۵ درصد دیالیز خونی  انجام داده و ۵ درصد تحت دیالیز صفاقی قرار گرفته‌اند.