به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، حسن لطفی درباره وضعیت اجرایی بیمه تکمیلی در ادارات کشور،گفت: زمانی که هزینه‌های ضروری در خصوص استفاده از  بیمه تکمیلی در ادارات پیش بینی شده است برطبق قانون الزامی‌است که کارمندان قراردادی نیز از خدمات درمانی بیمه تکمیلی بهره ببرند.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی‌تصریح کرد:کارمندانی که براساس مجوز استخدامی‌کشوری  بر مبنای قوانین حوزه اشتغال  به اصطلاح  به طریق قراردادی و پیمانی استخدام  شده اند، می‌توانند بر طبق قانون  از خدمات بیمه تکمیلی بهره ببرند بنابراین نباید کارمندان را از حق قانونی شان در استفاده از بیمه تکمیلی محروم کرد.

وی ادامه داد: بیمه تکمیلی کمک هزینه مناسبی برای کارمندان ادارات در زمان، درمان بیماری‌های مختلف است و از همین رو بیمه تکمیلی می‌تواند در کاهش هزینه‌های خدمات درمانی، کارمندان نقش چشمگیری  را ایفا کند.

عضو کمیسیون  اجتماعی مجلس با بیان اینکه کارمندان قراردادی که شناسه استخدامی‌شان در سازمان اداری  صادرشده است الزامی‌ است که تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار بگیرد یادآورشد: بیمه تکمیلی نقش چشمگیری در افزایش سرانه سلامت جامعه دارد زیرا زمانی که هزینه‌های درمانی برای استفاده خدمات درمانی و بهداشتی  کاهش یابد بطور مسلم بیماران مبحث پیشگیری از درمان را به نحو مطلوب تر دنبال می‌کنند.