به گزارش طبنا ( خبرگزاری سلامت ) از دیلی میل، این اولین بار است که مشخص می‌شود، حتی تجربه یکبار کشیدن سیگار می‌تواند چنین نتیجه‌ای داشته باشد. یکی از این محققان می‌گوید،” گرایش افرادی که فقط یکبار سیگار کشیدند به سیگاری شدن، چنان بالاست که اهمیت پیشگیری از تجربه حتی یک باره آن، خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. عجیب‌تر از آن این است که بسیاری از این افراد که برای بار اول سیگار کشیدند، طعم آن را دوست نداشتند، اما با این‌حال به مصرف آن، عادت کردند. البته در بررسی‌های دیگر مشخص شده است که این سرعت عادت به کشیدن سیگار در سیگارهای الکترونیکی وجود ندارد. اگرچه سیگارهای الکترونیکی هم مضر هستند اما به اندازه سیگارهای معمولی اعتیادآور نیستند.

محققان می گویند، علت این سرعت اعتیاد به سیگار، نمی‌تواند تنها نیکوتین موجود در آن باشد و برای پیدا کردن دلیل اصلی آن به تحقیقات بیشتری نیاز دارند. اما معتقدند باید روش‌های پیشگیرانه مناسبی، به ویژه در مورد نوجوانان و جوانان، در نظر گرفته شود تا به سمت حتی یک بار تجربه سیگار نروند. چراکه بررسی‌های سال ۲۰۰۱ نشان داده است، حداقل در بریتانیا، ۴۰ درصد از نوجوانان، تجربه سیگار کشیدن را داشته‌اند.

مترجم: نادیا زکالوند