عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس با بیان این مطلب که نیازی نیست در همه جای کشور بیمارستان هسته ای تأسیس شود، گفت: برای تأسیس بیمارستان ها از قبل کلنگ زده شده در شهرستان ها جهت تکمیل و راه اندازی بیمارستان ها با کمبود بودجه مواجه هستیم.

 

سلیمان عباسی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت در خصوص تأسیس بیمارستان های هسته ای در کشور به تفاهم نامه ای که میان وزیر بهداشت و صالحی و شهرداری تهران جهت تأسیس  بیمارستان هسته ای در ایران منعقد شده اشاره کرد و  گفت: یکی از مهمترین ثمرات علم انرژی هسته ای این است که مسئولان با در اختیار قرار دادن این علم به مردم باعث شوند تا بیماران در تشخیص بیماری خود از پرداخت هزینه های سنگین خود داری کنند.

وی در ادامه افزود: امروز با علم نوین و دستیابی به دانش هسته ای و سلولهای بنیادین به راحتی می توان با بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری و یا پیشرفت آنها مقابله کرد.

 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه بیان کرد: کم و بیش بیمارستان هایی را داریم که بصورت موردی در تشخیص بیماری ها از علم هسته ای بهره می گرفتند اما این که بیمارستانی با این نام تجهیز و تکمیل شود در کشور چنین بیمارستانی وجود ندارد.

 

وی در خصوص و بودجه بخش سلامت در بودجه کل کشور در جهت تأسیس بیمارستان های هسته ای، گفت: مجلس تنها در بررسی بودجه کلیات را بررسی می کند و در جزییات وارد نمی شوند و این اختیار را به وزارت بهداشت و درمان داده است تا در این زمینه تصمیم گیری کند.

 

عباسی تصریح کرد: از آنجایی که برای تأسیس بیمارستان ها از قبل کلنگ زده شده در شهرستان ها جهت تکمیل و راه اندازی بیمارستان ها با کمبود بودجه مواجه هستیم لذا نیاز نیست که در همه جای کشور که بیمارستان های هسته ای تأسیس شود و هرچند بیمارستان های بسیاری در سطح اول و دوم در شهرستان ها وجود دارد که باید این بیمارستان ها جهت رفاه حال شهروندان راه اندازی شود.

کدخبرنگار:۴۱۰۵۰