به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، احمد شجاعی با اشاره به اینکه گاهی بیمار از نتایج درمان خود رضایت ندارد و اقدام به شکایت می کند، ادامه داد: این شکایت می تواند از دو طریق انجام شود نخست اینکه بیمار به دادسرای نظام پزشکی مراجعه می کند و از پزشک معالج خود شکایت می کند که اگر اشکالی وجود داشته مورد بررسی مسئولان ذیربط قرار می گیرد در شکل دوم بیمار به دادسرای جرائم پزشکی شکایت می کند و محاکم قضایی برای کارشناسی وی را به نظام پزشکی یا پزشکی قانونی ارجاع می دهند .

وی تاکید کرد: به دنبال قصور پزشکی بر اثر بی توجهی یا بی مبالاتی پزشک معالج ممکن است برای بیمار نقص عضو، خسارت های جسمی، روانی یا فوت اتفاق بیفتد.

وی در مورد طرح شکایت توسط بیماران در قصور پزشکی گفت: معمولا افرادی نتیجه مطلوب مورد انتظار از روند درمانی خود نمی گیرند یا اینکه ادامه روند درمانی با مشکلاتی مواجه می شود شکایت می کنند که شامل تعدادی ازبیماران می شود که بیشتر هم مربوط به اورژانس و جراحی هاست .

شجاعی گفت: بیماری های زنان و زایمان، جراحی عمومی، دندانپزشکی و ارتوپدی بالاترین تعداد قصور شکایت و محکومیت را دارند .

رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه امسال ۶هزارو ۸۲۸ پرونده شکایت شامل تعداد دفعات تشکیل کمیسیون برگزار کننده قصور پزشکی در پزشکی قانونی ارجاع شد .

وی افزود: از این تعداد پرونده ۳هزارو ۷۰۸ مورد پرونده واصل شد که یک هزار و ۵۰۳ مورد محکوم به قصور شدند و ۲هزارو ۲۰۵ مورد نیز تبرئه شدند .

شجاعی ادامه داد: از پرونده های ارجاعی به پزشکی قانونی دراین مدت جراحی های زنان و زایمان با ۴۸۱پرونده دارای بالاترین پرونده قصور پزشکی است که از این تعداد ۱۴۴پرونده محکوم و ۱۳۷ پرونده نیز تبرئه شدند.

وی خاطر نشان کرد: جراحی عمومی دراین مدت دارای ۳۵۸ پرونده قصور پزشکی بود که ۱۷۰پرونده محکوم و ۱۸۸پرونه تبرئه شدند و در دندانپزشکی نیز ۳۵۹ پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شده است که۲۲۵ پرونده محکوم و ۱۳۴ پرونده نیز تبرئه شدند.

شجاعی در خصوص پروند های ارجاعی گفت: در این مدت ارتوپدی با ۲۷۹ پرونده ارجاعی در رتبه بعدی قصور پزشکی قراردارد و پس ازآن گوش و حلق و بینی و جراحی چشم در دیگر موارد بعدی قصور پزشکی قرار دارند.(ایرنا)