به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، امیر حسین قاضی زاده هاشمی درباره بیمه سلامت گفت: آنچه که در رابطه با بیمه سلامت در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است گویای مسئولیت واضح دولت است. بر اساس آیین نامه ارائه شده، دولت وظیفه دارد همه ایرانیان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد تا شهروندی فاقد بیمه نباشد.

وی افزود: برمبنای مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت باید افراد بی بضاعت و نیازمند را رایگان و افراد توانمند جامعه را در قبال پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه سلامت قرار دهد.

نماینده کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد: مشکلات موجود در نحوه خدمات‌رسانی و پوشش بیمه سلامت هیچ ارتباطی به نمایندگان مجلس ندارد و ما نباید پاسخگوی کوتاهی و بدعهدی‌های دولت و سازمان بیمه‌ای باشیم. نمیدانم چرا نمایندگان مجلس باید پاسخگوی هر مشکلی در جامعه باشند.

وی در ادامه یادآور شد: در روزنامه رسمی به صراحت متن قانون بیمه سلامت منتشر شده است و هر تخلف و یا برخوردی خارج از آنچه در قانون مطرح شده، به ما ارتباطی ندارد. دریافت هزینه صدور دفترچه بیمه سلامت ۱۰۰۰ تومان است یا بیشتر در حوزه مسئولیت‌های ما نیست و با پاسخ این تخلف را مدیران اجرایی می‌دانند. (میزان)