به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، توهم کاپگراس بیشتر در بیمارانی با سابقه شیزوفرنی دیده می‌شود. هرچند در افراد مبتلا به زوال عقل یا پس از جراحی مغز هم دیده می‌شود. پارانویای ناشی از این بیماری آن را ابزار رایجی در کتاب ها‌ی علمی تخیلی و فیلم‌ها کرده است.

در سندرم کاپگراس جای یک فرد مهم را که معمولاً یکی از اعضای خانواده بیمار است، یک بدل با خصوصیات کاملا مشابه غصب کرده‌ است.

این سندرم نادر در زن‌ها بیشتر از مردها دیده می‌شود. گاهی این سندرم را جزو اختلالات هذیانی طبقه‌بندی می‌کنند و گاهی نیز آن را از تظاهرات اسکیزوفرنی به‌شمار می‌آورند.

گفته می‌شود توهم کاپگراس ممکن است یک علت نوروفیزیولیک مربوط به اختلال عمل لوب آهیانه‌ای داشته باشد. سندرم کاپگراس را از دیدگاه روان پویائی نیز می‌توان توجیه کرد. بیمار شخص مورد نظر را طرد می‌کند و صفات بدی را به او نسبت می‌دهد.

توهم کاپگراس غالبا به درمان دارویی به طور نسبی، پاسخ مثبت می‌دهد؛ بنابراین گام اول برای درمان این بیماران مراجعه به روانپزشک و روانشناس متبحر است تا درمان‌های دارویی و شناختی لازم برای آنها صورت گیرد.