به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، اکبر رنجبرزاده، در خصوص نبود اعتبارات لازم در سازمان بیمه سلامت برای ارایه خدمات درمانی به اتباع مجاز در کشور، گفت:‌ ارایه خدمات پزشکی و درمانی برای هر شهروندی با هر تابعیت، دین و مذهبی جزو وظایف دولت بوده و به هرفردی که درمعرض خطر ابتلاء‌ به بیماری قرار دارد؛ باید سرویس درمانی را ارایه داد، بنابراین نمی‌توان گفت که اتباع بیگانه به دلیل نداشتن پول شرایط دریافت خدمات درمانی را ندارند.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی افزود:‌ در اکثر کشورهای دنیا نیز این رویه وجود داشته و افراد دارای تابعیت و ساکن در جامعه‌ای که به شکل رسمی ازمسیرهای قانونی در داخل کشوری سکونت دارند، ازخدمات درمانی استفاده کرده و باید برای بیمه سلامت که درحال حاضر با مشکل کمبود منابع روبه رو است، تدبیری را برای ارایه خدمات درمانی به اتباع درنظرگرفت.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای سازمان بیمه سلامت در سال آینده شرایط قابل قبولی برای ارایه خدمات درمانی به اتباع بیگانه وجود ندارد، تصریح کرد:‌ شرایط بیمه سلامت برای بیمه کردن اتباع، وابسته به مشارکت دولت است، اگر دولت در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد، می‌توان به سمت پوشش بیمه‌ای این افراد حرکت کرد، اما در غیر این‌صورت امکان تحت پوشش قرار دادن اتباع وجود ندارد.

رنجبرزاده با تاکید بر اینکه اختصاص ردیف بودجه برای اتباع در صحن علنی در زمان بررسی لایحه بودجه کاری سخت و غیرممکن است، گفت:‌ بررسی پیشنهادات قبل ازصحن علنی خارج از سقف منابع، تصویب قانون را با مشکل روبه رو کرده و باید پیشنهادات درچارچوب بودجه مطرح شود، البته  جابه‌جایی منابع اعتباری و بودجه‌ای شاید بتواند مشکل را تا حدودی رفع کند؛ اما به دلیل عدم  اختصاص منابع پیش ازارایه لایحه بودجه بررسی پیشنهادات درصحن با مشکل همراه است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اتباع کشورمان به نوعی سفیران ملت‌های دیگرهستند، افزود:‌ بیمه سلامت طی سال‌های گذشته چالش‌های جدی را به خود دیده است، اما می‌توان ازمحل کسر حقوق کارمندان دولت اعتباراتی را به بیمه سلامت برای جلوگیری از کاهش ارایه خدمات درمانی به مردم در نظر گرفت.