به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، مرضیه افخم اظهار کرد: در حوزه جنوب شرقی آسیا، از دوران گذشته، روابط مناسبی با کشور مالزی در حوزه‌های مختلف داشته‌ایم، البته انتظارات ما از روابط دو جانبه بیشتر از وضع موجود است.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک ایران و مالزی اظهار کرد: کمیته بهداشت و سلامت در این کمیسیون وجود دارد و امیدواریم که بتوانیم نقشه راه همکاری‌های مشترک دو کشور در حوزه سلامت را تعریف کنیم. همچنین، حوزه گردشگری سلامت، تازه و جذاب است و نیاز به هماهنگی‌های بیشتری دارد تا همزمان با افزایش ورود گردشگران مالزیایی به ایران، شاهد توسعه گردشگری سلامت نیز باشیم.

سفیر ایران در مالزی تصریح کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی، شرکت‌های خوبی در مالزی وجود دارد که در برخی از آنها ایرانیان اشتغال دارند و به‌واسطه حضور مالزی در بین کشورهای آ سه آن (کشورهای جنوب شرق آسیا) و اینکه این کشور همواره دروازه ورود ایران به کشورهای این حوزه بوده، می‌توانیم فرصت‌های فراتر از دو کشور و بازارهای جدید برای ایران و مالزی ایجاد کنیم.

افخم اظهار کرد: وزیر بهداشت از وزرای محبوب کابینه است و خلقیات و تخصص وی کمک کرده که ماموریت خطیر وزارت بهداشت در ابعاد مختلف، هماهنگ و متوازن پیش برود و حضور دکتر هاشمی در توازن بخشی به ماموریت وزارت بهداشت، ارتباط با مردم و تنظیم اولویت‌ها، بسیار مهم و اثرگذار بوده است.