اعضای شورای اسلامی شهر تهران تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی را به تصویب رساندند.

 

به گزارش خبرگزاری سلامت در جریان برگزاری سیصدو شصت و یکیمن جلسه شورای اسلامی شهر تهران تغییر نام بزرگراه نیایش حد فاصل بزرگراه شهید آیت‌الله صدر تا بزرگراه سرلشکر شهید آبشناسان به نام مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد.

پیش تر پیشنهاد تغییر نام بزرگراه رسالت و نیز بلوار سرو در منطقه ۲ شهرداری تهران به صحن شورا آمد که مورد موافقت قرار نگرفته بود.

بر اساس این گزارش در ادامه جلسه که به بررسی تغییر نام معابر اختصاص داشت تغییر نام بن‌بست فتحیان واقع در محدوده منطقه یک شهرداری تهران به نام یاسمن، تغییر نام کوچه دانش واقع در محدوده منطقه ۴ شهرداری تهران به نام شهید سیداسماعیل حیدر حسینی، نامگذاری کوچه بیست و نهم واقع در محدوده منطقه ۵ شهرداری تهران به نام شهید مهدی اسماعیل‌پور و نامگذاری خیابان یکم واقع در محدوده منطقه ۵ شهرداری تهران به نام شهید عباس گندم‌کار تصویب شد