به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، علی دباغ، صبح پنجشنبه در حاشیه اولین همایش دریچه‌ای به سلامت فردای ایران، با اشاره به اینکه در آینده چهره بیماری‌ها و روش‌های درمانی تغییر می‌کند، افزود: آینده نگری و پژوهش به ما یاد می‌دهد که با توجه به تغییرات علم روز، برای موفقیت فراتر از امروز را ببینیم و نگاه رو به فردا داشته باشیم.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه به دلیل گسترش ارتباطات، حیطه‌هایی که دانش بشر در آن پیشرفت کرده موجب تعامل حرفه‌ها و دانش‌های مختلف شده است، گفت: نظام سلامت یک نظام چند بعدی است که موضوعات مختلفی همچون اقتصاد، فرهنگ، فناوری‌های نوین و ابعاد بین‌الملل و…، در آن موثر است. بنابراین پیش بینی می‌شود در آینده، چهره نظام سلامت دنیا تغییرات زیادی داشته باشد.

دباغ ادامه داد: در چند سال آینده اتفاقات جدیدی با استفاده از فناوری‌های نوین در چهره بیماری‌ها، وضعیت بیماری‌ها و روش‌های درمانی متفاوت، رخ خواهد داد.

دبیر همایش دریچه‌ای به سلامت فردای ایران، با اشاره به اینکه کشور به سمت سالمندی پیش می‌رود، گفت: این مسئله ضررها و منافعی را به همراه دارد که می‌توان با شناخت روند پیشرفت علم ضررها را به فرصت تبدیل کرد

دباغ، در ارتباط با آثار تحریم‌ها بر نظام سلامت کشور، افزود: تحریم‌ها مقطعی است و می‌توان آنها را به فرصت تبدیل کرد.