به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر مهدی شادنوش با اعلام این خبر گفت: اولین محل تماس مردم با بخش دولتی برای دریافت خدمات بهداشتی در روستا، خانه‌های بهداشت است.

وی افزود: خانه بهداشت، واحدی مستقر در روستا است که غالبا چند روستای دیگر (روستای قمر) را تحت پوشش دارد. در خانه بهداشت مراقبت و ارائه خدمات پیشگیری و درمانی به گروه‌های جمعیتی تعریف شده از جمله نوزادان، کودکان، مادران، جوانان، میان‌سالان و سالمندان ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی استان سمنان با تاکید بر اهمیت و مقدم بودن پیشگیری بر درمان، بیان داشت: با کمک پزشکان و کارکنان خیر این دانشگاه، تجهیزات مورد نیاز هشت خانه بهداشت تهیه و به کرمانشاه ارسال شد و امروز این خانه بهداشت‌ها مجهز و آماده ارائه خدمات به مردم آن منطقه است.