نادر توکلی در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت)، با اشاره به جنبه‌های مثبت سیاست تخصصی کردن بخش‌های اورژانس بیمارستانی و مدیریت آنها توسط متخصصین اورژانس، گفت: این سیاست‌ها در سال‌های اخیر موجب تربیت ۱۳۰۰ فارغ التحصیلی رشته اورژانس شده‌اند.

وی افزود: امروزه برخی افراد  مثل سازمان‌های بیمه گر خود را صاحب نظر اورژانس می‌دانند و هرکسی از دید خود نظرات کارشناسی در این حوزه ارائه می‌کند که این موضوع یکی از بزرگترین چالش‌های ما بوده و مباحث تخصصی و کارشناسی به طور مستمر و منسجم پیگیری نمی‌شود.

توکلی عنوان کرد: سازمان‌های بیمه گر با صدور بخش نامه‌های غیرکارشناسی شده، مشکلات جدی را در حوزه اورژانس ایجاد کرده که اگر از این رشته حمایت نشود، منجر به فرسودگی شغلی و کاهش انگیزه و در پی آن موجب اخلال در عملکرد اورژانس‌ها می‌شود.

رئیس کنگره سالیانه طب اورژانس با بیان اینکه، رشته طب اورژانس دو جایگاه متفاوت دارد، افزود: این رشته دلیل ماهیت تمام وقت و نداشتن درآمد به صورت شخصی و مطب نیاز به توجه ویژه‌ای دارد تا بتوان با ایجاد انگیزه در کارکنان و پزشکان این رشته، اورژانس را ارتقا داد.

توکلی ادامه داد: طب اورژانس علاوه بر کارپزشکی بالینی، نیاز به دانش مدیریت و به ویژه مدیریت بحران و حوادث دارد بنابراین بخش مدیریتی در این رشته بسیار پررنگ و حائز اهمیت است به همین دلیل ایجاد انگیزه و توجه به این قشر قطعا بر بهبود کیفیت ارائه خدمات تاثیر به سزایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه نیروهای اورژانس رابطه کاری و استخدامی‌ محکمی‌ با بیمارستان‌ها ندارند، توسعه و بکارگیری این افراد در قالب استخدام و حمایت از آنها یکی از خواسته‌های اصلی پزشکان این حوزه است.