به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، هفته سالمند در ایران از امروز دوشنبه، دهم مهر آغاز می‌شود و روزهای این هفته به ترتیب روز دوشنبه «روز سالمند، ایثار و مقاومت» و سه شنبه «روز سالمند و مناسبت‌های مذهبی»، چهارشنبه «روز سالمند و سبک زندگی سالم»، پنجشنبه ،«روز سالمند و امنیت اجتماعی»، جمعه، «روز سالمند، ارزش‌های فرهنگی و دینی»، شنبه «روز پدربزرگ، مادربزرگ و انتقال تجربیات و یکشنبه ۱۶ مهر «روز سالمند، توانمندی و مشارکت» نامگذاری شده است.

بر اساس سرشماری ۱۳۹۵ از جمعیت ۷۹ میلیونی کشور، ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر یعنی ۹.۲۸ درصد سالمند هستند و پیش‌بینی می شود که درصد سالمندان ایران تا سال ۲۰۲۵ میلادی یعنی ۸ سال دیگر به ۱۰ و تا ۲۰۵۰ یعنی ۳۳ سال دیگر به بیش از ۳۰ درصد برسد.

بر اساس این پیش‌بینی در سال ۲۰۵۰ درصد جمعیت سالمند در ایران از میانگین جهان و آسیا بیشتر و از هر سه نفر، یک نفر سالمند خواهد بود.

بر همین اساس کارشناسان به اهمیت توجه به زیرساخت‌ها برای تحویل جامعه به جمعیت سالمند آینده در همه زمینه‌ها تاکید فراوان دارند و برگزاری هفته سالمند فرصتی برای هم‌اندیشی و سیاست‌گذاری در این حوزه محسوب می‌شود.