به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مسعود ناصری‌پور افزود: برخی از مشکلات حوزه سلامت و بهداشت خارج از سیستم‌ بهداشت و درمانی بوده اما به طور کلی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دولت اولویت‌ خود را در حوزه سلامت‌ متمرکز‌ کرده‌ است‌.

وی اضافه کرد‌: هیچ کمبو‌دی در بیمارستان‌های دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران وجود ندارد‌ اما با وجود حجم بالای کار و تعداد زیاد مراجعان ممکن است در برخی موارد یک سری کاستی‌هایی وجود داشته باشد‌.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ با بیان اینکه نارضایتی‌ بیماران در بین بیمارستان‌ها و مراکز‌ خصوصی و همچنین خیریه‌ وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران ممکن است‌ وجود داشته باشد، افزود: مراکز و بیمارستان‌های سطح‌ شهر‌ بسیار وسیع‌ است، به طوریکه ۶۰ بیمارستان‌ تحت پوشش این دانشگاه در حال ارائه‌ خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ هستند‌ که از این تعداد ۱۷ مرکز برای دانشگاه‌ است‌.

ناصری‌پور عنوان کرد‌: سامانه سیب‌ خدمات مراکز بهداشتی را به عنوان زیرمجموعه‌ معاونت‌ بهداشتی‌ به مردم ارائه می‌دهد و تا به امروز‌ حدود ۳۴ میلیون خدمت در این سامانه‌ ثبت‌ شده است‌. با توجه به ارائه خدمات بهداشتی‌ به مردم‌ ممکن است در برخی موارد‌ مشکلاتی‌ وجود داشته‌ باشد‌ که این امر‌ در تمام دنیا رخ می‌دهد‌.

ناصری‌پور ادامه‌ داد: خدمات جراحی و تشخیصی‌ با این حجم‌ بسیار موفقیت‌آمیز بوده و ما نباید‌ همیشه نیمه خالی لیوان را ببینیم‌.

وی درباره چالش‌های حوزه بهداشت‌ گفت: حاشیه شهر تهران از تراکم‌ جمعیتی بالایی برخوردار است‌ که این افراد‌ نیازمند‌ خدمات‌ مناسب بهداشتی و درمانی‌ هستند‌ و در همین راستا باید زیرساخت‌های شهری‌ فراهم شود‌.

رئیس‌ دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی برخی از مسکن‌های مهر‌ لازم‌ است‌ و ما در این راستا مجموعه‌ مدد را‌ که خدمات‌ دارویی‌ به مردم ارائه می‌دهد راه‌اندازی کرده‌ و خوشبختانه‌ دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره خدمت‌رسانی‌ رتبه‌ اول را کسب‌ کرده است‌.(باشگاه خبرنگاران)