معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: اغلب موارد کودک آزاری را همسایه ها و اقوام کودک به اورژانس اجتماعی کشور با شماره ۱۲۳ ، اطلاع می‌دهند.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری سلامت از ایرنا، حبیب الله مسعودی فرید افزود: همسایه ها در این تماس ها بطورمثال اطلاع می دهند که در همسایگی آنان، فردی فرزندش را تنبیه بدنی می کند و هر روز صدای گریه کودک می آید یا اینکه والدین کودکی در خانه ای اعتیاد دارند و کودک اکثرا آنجا مورد کودک آزاری قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: اطلاع رسانی درباره پدیده کودک آزاری باید از جانب همگان ترویج شود و مردم فکر نکنند که کودک آزاری فقط این است که بچه ای حتما باید جایی باشد که چند معتاد هم آنجا زندگی می کنند بلکه اجازه ندادن تحصیل به فرزند و مراقبت نکردن از سلامت کودک نیز جزو مصادیق کودک آزاری به شمار می روند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: شناساندن نهادهای حمایتی و نظام هایی که در موارد کودک آزاری، مداخله بهنگام دارند ، به مردم خیلی مهم است و یکی از راهبردهای مقابله با کودک آزاری به شمار می رود.

مسعودی فرید افزود: از این نظام ها می توان به اورژانس اجتماعی بهزیستی اشاره کرد تا همه مردم بدانند جایی مانند این مرکز با شماره تماس ۱۲۳ وجود دارد و اگر اتفاقی افتاد مردم می توانند فورا موارد کودک آزاری را به ۱۲۳ اطلاع دهند.

وی اضافه کرد: همچنین پلیس با شماره تلفن ۱۱۰ نیز از دیگر نظام هایی است که مردم می توانند در اینگونه موارد با آن تماس بگیرند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: موضوع دیگری که در عرصه پیشگیری از کودک آزاری و کنترل کودک آزاری مهم است به رسانه ها بازمی گردد، رسانه ها به ویژه صدا و سیما در پیشگیری از کودک آزاری نقش دارند.

مسعودی فرید افزود: صدا و سیما می تواند بسیاری از آموزش های مرتبط با کودک آزاری را مطرح کند و والدین را آموزش دهد که چگونه با کودکان خود برخورد کنند و بطورمثال چه نوع برخوردی با کودکان بیش فعال داشته باشند و اگر اتفاقی افتاد چگونه رفتار کنند.

وی با تاکید بر ضرورت آگاهی والدین از مسائل حقوقی و قضایی در زمینه کودک آزاری ، تصریح کرد: صدا و سیما باید این آموزش ها را جزو مسئولیت های خود بداند نه اینکه انتظار داشته باشد که دستگاه ها به صدا و سیما پول بدهند تا این آموزش ها را داشته باشد. صدا و سیما باید موضوعات مردمی را مسئولیت حاکمیتی خود بداند و برای آن برنامه ریزی کند.