به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مسعود رضایی درباره وضعیت کنونی کودکان کار در  کشور ،گفت: بحث چالش‌های اجتماعی بویژه در زمینه معضل کودکان کار متولی خاصی ندارد زیرا  در  حدود ۳۵ الی ۳۶ ارگان و سازمان  به نوعی در این مسئله دخل و تصرف دارند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارگان‌های مختلفی از  جمله نیروی انتظامی، دادگستری‌ها، آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)  برای رفع  چالش‌های اجتماعی  کودکان کار، بودجه به اصطلاح  فرهنگی  دریافت میکنند.

وی با بیان اینکه  متولی خاص برای پاسخگویی  به وضعیت کودکان کار در کشور  وجود ندارد، تصریح کرد: کنترل هزینه‌های کودکان کار نیازمند پاسخگو کردن سازمان و ارگانی خاص است.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی  مجلس  یادآورشد: بودجه کودکان کار در یک دستگاه خاص متمرکز شود تا بتوان  هزینه کرد در  حوزه رفع معضل کودکان کار  را به سمت شفاف سازی حرکت داد.