درختان زیربنای حیات محسوب می شوند و قتل هر درخت به مثابه نابودی روزهایی از زندگی انسان است. درختکاری فقط یک روز نیست و نباید فقط به شکل نمادین کاشت نهال در یک روز، به آن اکتفا کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت، ۱۵ تا ۲۲ اسفند در تقویم هر سال، هفته منابع طبیعی نام گذاری  که اولین روز این هفته یعنی ۱۵ اسفند ماه، روز درختکاری نامیده شده است. همه ما از دوران کودکی با شعر روز درختکاری در کتاب درسی دوران ابتدایی آشنا هستیم و آموزگاران عزیز از اثرات مثبت درخت و کاشت نهال توضیحات خوب و مفیدی ارائه داده بودند که همچنان در ذهن ها متباتر می شود.

متاسفانه در دهه های اخیر شاهد قطع درختان در شهرها و تخریب باغات هستیم که به جای درخت و سرسبزی باید برج و سنگ ببینیم. جنگل و مراتع نیز از هجوم قاتلان درختان و طبیعت در امان نیستند. درختان که بستر و زیربنای حیات هستند در شهرها حکم ریه ها را دارند و باعث تولید اکسیژن و زدودن آلودگی ها می شوند و با برگ های پریشان خود در هوا، مانع از رسیدن اشعه های مضر خورشید به انسان می شوند.

زندگی شهر نشینی و دورماندن از طبیعت، کسالت و رخوت می آورد که انسان ها برای فرار از فشارهای کار و زندگی و ایجاد شادابی به فضاهای سبز روی می آورند و در سایه سار درختان، روح و جسم خود را به سکون و آرامش می رسانند.

درخت با ریشه هایی که به اعماق زمین میگستراند، باعث عدم گسستن ذره های خاک از یکدیگر شده و از فرسایش خاک مقابل آب و باد جلوگیری می کند. اگر دقت کرده باشید مناطقی که سالیان اخیر با سیل مواجه هستند، بررسی ها نشان داده که جنگل های بالادست و مراتع از بین رفته و باران به جای نفوذ در خاک و ایجاد سفره های آب زیرزمینی، خاک را شسته و باعث سیلاب و سیل در مناطق پایین دست می شود.

فرسایش خاک که یکی از عوامل از بین رفتن خاک است و نابودی سفره های آب زیرزمینی که به مرور اتفاق می افتند، با گذشت زمان باعث از بین رفتن جنگل، مراتع و زمین های کشاورزی می شود. هر کدام از این مناطق در اقتصاد ملی کشور موثر هستند که با از بین رفتن آنها، نه تنها میراثی برای آیندگان نمی ماند، بلکه باعث از بین رفتن شغل و اقتصاد می شود. در نتیجه منجربه مهاجرت اجباری مردم روستا به شهر شده که مهاجرت یکی از عوامل گسترش آسییب های اجتماعی است.

درخت و منابع طبیعی که نابود شوند، امنیت غذایی، هوای سالم، رونق اقتصادی و در نتیجه استقلال کشور در تامین مواد غذایی به خطر می افتد. تامین مواد غذایی از خارج یکی از عوامل نفوذ دشمنان محسوب می شود، چرا که می توانند با محصولات دست کاری شده، سلامت مردم و نسل های آینده را نشانه بگیرند.

بنابراین درخت و منابع طبیعی را فقط به عنوان سرسبزی و زیبایی و نشاط نگاه نکنیم، چرا که یکی از چرخه های مهم و اساسی در طبیعت هستند و از بین رفتن آنها حتی می تواند در سیاست و تعامل کشور با کشورهای دیگر تاثیر گذار باشد.

روز درختکاری را یک روز نگاه نکنیم که اکثر مسئولین به شکل نمادین نهالی را در دل خاک، جای می دهند. باید هر روزبه فکر تحقیق و مطالعه درباره گونه های مقاوم به کم آبی و مناسب هر منطقه باشیم، چرا که خیلی اوقات، گونه هایی از یک درخت کاشته می شود که مناسب آب و هوای آن منطقه نبوده یا به آبیاری زیاد احتیاج دارد که با روش های نوین کشاورزی می توان به این مهم دست پیدا کرد.

کدخبرنگار۴۱۰۵۵