به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر ساره محمدی با اشاره به برخی اقدامات و همکاری‌های حوزه امور زنان وزارت بهداشت با حوزه‌های آموزش، بهدشت و درمان، اضافه کرد: خوشبختانه حوزه امور زنان وزارت بهداشت با سایر حوزه‌های این وزارتخانه همکاری‌های خوبی را آغاز کرده است. به عنوان مثال اقدامات خوبی را با معاونت دانشجویی آغاز کرده‌ایم و بر اساس آن امیدواریم بتوانیم بسته‌های مناسبی با اولویت بانوان در این زمینه تدوین کنیم. البته هدف ما از این برنامه‌ها تحکیم بنیان خانواده است.

وی با بیان این که فعالیت‌های گسترده‌ای را هم با حوزه بهداشتی وزارت بهداشت آغاز کرده‌ایم، افزود: به طوریکه در حال حاضر طرحی را برای بهبود تغذیه در زنان عشایر و روستایی پیش می‌بریم و بر همین اساس امروز، شنبه ۱۴ بهمن ماه همایشی در این زمینه برگزار می‌شود. در این راستا قرار است یک بسته خدماتی در این باره تدوین شود تا بتوانیم یکسری مکمل‌ها و جایگزین‌های غذایی را با هزینه  مناسب‌تر در اختیار زنان عشایر و روستایی قرار دهیم تا این قشر بتوانند از فرآورده‌های غذایی با هزینه کمتر و ارزش غذایی بالاتری استفاده کنند.

محمدی با بیان اینکه یک بسته خدماتی را در این زمینه در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و با همکاری حوزه امور زنان و وزارت جهاد کشاورزی تدوین خواهیم کرد، افزود: در این زمینه دانشگاه‌های علوم پزشکی که بازوهای خدماتی وزارت بهداشت در سراسر کشور محسوب می‌شوند، این خدمات را به زنان عشایر و روستایی ارائه خواهند داد. بنابراین استارت اجرای این برنامه زده شده و امیدواریم بتوانیم با کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی به تدریج آن را انجام دهیم.(ایسنا)