دکتر سعید رحیمی ‌‌پردنجانی در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت)، درباره مشکلات روانشناختی در کودکان اظهار کرد: توجه به مرز رفتار بهنجار و نابهنجار کودکان پیش دبستانی در نزد والدین مهم است چرا که کودک در سال‌های اول زندگی به لحاظ انعطاف پذیری، تحول و وجود برخی ویژگی‌های خاص همچون کنجکاوی، بی قراری، پرخاشگری، بد خوابی و لجبازی ممکن است نزد والدین به ویژه مادر نابهنجار تلقی شود که در برخی از موارد سبب کاهش تعامل والد -کودک و بروز تعارض‌‌های خانوادگی می‌شود.

وی با بیان اینکه وجود ویژگی‌هایی همچون رفتارهای خاص نسبت به سبک‌‌های فرزند پروری، ویژگی‌‌های سرشتی کودک، وابستگی به والدین و اطرافیان جهت ارضاء نیازهای خود و عدم استقرار کنش‌های روانی چالش‌‌های مهمی ‌در شناسایی رفتار بهنجار از نابهنجار برای والدین کودکان می‌شود، افزود: این مسئله سبب شده تا برخی والدین به خاطر سردر‌گمی ‌در شناخت ویژگی‌های روان شناختی فرزند خود و انتظارات غیر واقع بینانه محیط از کودک، شرایط نامناسب خانواده و به تبع آن عدم بروز کنش‌‌های مختلف شناختی، هیجانی و اجتماعی متناسب با سن خود دچار خطای نابهنجاری و اطلاق آن به فرزند خود ‌‌شوند.

این روانشناس تاکید کرد: والدین در تشخیص مرز بهنجاری و نابهنجاری رفتار فرزند خود باید به مواردی همچون فراز و نشیب تحول کودک، نیازهای متنوع ویژگی‌های سرشتی، بیماری‌‌های جسمی ‌خاص و شرایط خانواده توجه کرده و از قضاوت‌‌های شتاب‌زده پرهیز کنند.

رحیمی ‌‌پردنجانی یادآور شد: والدین مسئول و در دسترس که نگران سرنوشت کودکان خود هستند جهت بررسی دقیق بهنجاری یا نابهنجاری رفتار فرزند خود باید به مراکز تخصصی روان شناسی مراجعه تا با ارزیابی دقیق نسبت به ویژگی‌های روان شناختی و اختلال‌‌های رفتاری فرزند خود آگاه و والدین شرایط فرزند پروری مثبت را بدانند.

وی ادامه داد: مربیان پیش دبستانی در کمک به والدین نقش مهمی‌ را ایفا ‌می‌کنند چراکه با مشاهده رفتار در موقعیت‌‌های خاص محیطی از قضاوت‌‌های شتابزده پرهیز و اقدامات مناسب را می توانند انجام دهند.