دکتر سعید پردنجانی در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت)، درباره تشخیص مرز بهنجاری و نابهنجاری رفتار کودکان پیش‌دبستانی اظهارکرد: لزوم توجه به مرز رفتار بهنجار و نابهنجار کودکان پیش‌دبستانی در نزد والدین مهم به نظر می‌رسد. در سنین اولیه، کودک به لحاظ انعطاف‌پذیری، در حال تحول بودن و وجود برخی ویژگی‌های خاص چون کنجکاوی، بی‌قراری، پرخاشگری، بدخوابی و لجبازی ممکن است که نزد والدین به ویژه مادران، نابهنجار تلقی شوند و این مسئله ممکن است زمینه کاهش تعامل والد و کودک را فراهم و تعارض‌های خانوادگی را به همراه داشته باشد.

وی گفت:وجود ویژگی‌هایی همچون رفتارهای خاص نسبت به سبک های فرزند پروری، ویژگی‌های سرشتی، وابستگی به والدین و اطرافیان جهت ارضا نیازهای خود و عدم استقرار کنش‌های روانی در کودکان، چالش مهمی در شناسایی رفتار بهنجار از نابهنجار در نزد والدین کودکان پیش‌دبستانی ایجاد کرده است.

این روانشناس اضافه کرد: برخی والدین به خاطر سردرگمی در شناخت ویژگی‌های روان‌شناختی فرزند خود و انتظارهای غیر واقع‌بینانه از کودک، شرایط نامناسب خانواده، عدم بروز کنش‌های مختلف شناختی، هیجانی و اجتماعی دچار خطای نابهنجاری و اطلاق آن به فرزند خود می‌شوند.

پردنجانی بیان داشت: بنابراین والدین در تشخیص مرز بهنجاری و نابهنجاری رفتار فرزند خود باید به مواردی چون فراز و نشیب تحول کودک، نیازهای متنوع کودک، ویژگی‌های سرشتی، بیماری‌های جسمی خاص و شرایط خانواده توجه کرده و از قضاوت‌های شتابزده پرهیز کنند.

وی اضافه کرد: والدین مسئول و در دسترس که نگران سرنوشت کودکان خود هستند، جهت بررسی دقیق بهنجاری یا نابهنجاری رفتار فرزند خود به مراکز تخصصی روان‌شناسی و مشاوره مراجعه تا با ارزیابی دقیق نسبت به ویژگی‌های روان شناختی و احیانا اختلال‌های رفتاری فرزند خود آگاه شوند. انجام ارزیابی دقیق توسط متخصصین و تشخیص مرز بهنجاری و نابهنجاری رفتار کودک، والدین را آگاه و از برچسب‌های منفی احتمالی پیشگیری و همچنین شرایط فرزندپروری مثبت را تسهیل می‌کند.

این روانشناس با بیان اینکه مربیان پیش‌دبستان هم در کمک به والدین نقش مهمی را ایفا می‌کنند، گفت: آنها با مشاهده رفتار به خصوصی با فراوانی و شدت کم یا بنا به موقعیت‌های خاص محیطی از قضاوت‌های شتابزده پرهیز کرده و مجموعه‌های رفتارهای کودک را در محیط آموزشگاه با در نظر گرفتن شاخص‌های فراوانی، شدت و تداوم رفتار جهت ارجاع به روان شناس در نظر گرفته و از اطلاق هر گونه برچسب بیش‌فعال، لجباز، بی‌قرار، پرخاشگر، دروغگو، کند ذهن، باهوش و … به شدت خود داری کنند.