معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر با اشاره به راه اندازی گسترده مراکز تحت حاد در کشور، گفت: جای این مراکز به شدت در کشور خالی است و با توجه به تاکید وزارت بهداشت، این مراکز در ۵ نقطه کشور راه اندازی می شود.

دکتر حسن صفاریه در گفت و گو با سلامت، افزود: بیمارانی که در اثر حادثه دچار ضایعه نخاعی می شوند، اغلب بعد از یک سری درمان در بیمارستان به منزل بازمی گردند و مانند افراد دچار سکته مغزی مورد آسیب هایی قرار می گیرند که بخاطر عدم دریافت خدمات درمانی است.

صفاریه با تاکید بر لزوم کمک به این بیماران، تصریح کرد: ما در برنامه خود این بیماران را برای چند هفته در این مراکز استقرار می دهیم و پزشکان با نگاهی متفاوت تر بیمار را تحت درمان قرار می دهند و حداکثر توانمندی ممکن را برای او ایجاد می کنند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر در ادامه با بیان اینکه جای این مراکز در کشور  به شدت خالی است، تصریح کرد: در صورت راه اندازی این مراکز، بیمار زمانی به منزل بازمی گردد که از حداکثر دانش و توانمندی روز دنیا بهره مند شده است.

دکتر صفاریه خاطر نشان کرد: در حال حاضر برنامه ریزی برای راه اندازی این مراکز انجام شده و  تا پایان برنامه ۵ ساله در ۵ قسمت کشور ۵ مرکز توانخشی تحت حاد ایجاد خواهد شد که در صورت تامین بودجه ما آمادگی افزایش ۱۰ برابری آن را هم داریم.