به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، سید‌هادی بهادری درباره اظهارات رئیس سازمان محیط زیست مبنی براینکه ۶۰ درصد از مصوبات به پروژه‌های احیاء دریاچه ارومیه تخصیص داده شده است، گفت: برای پروژه‌های اساسی دریاچه ارومیه درحوزه کاهش مصرف آب و جهاد کشاورزی طبق اطلاعات کسب شده کمتر از ۳۰ درصد تخصیص‌ها صورت گرفته است، البته در بخش‌های دیگر ممکن است میزان تخصیص‌ها افزایش داشته باشد؛ ضمن اینکه شاید از محل اوراق خزانه اعتباراتی را در نظر گرفته‌اند که این روش‌ها در این منطقه تاثیری در پیشرفت فعالیت‌ها ندارد.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده فعالیت‌ها فرهنگ‌سازی و کار با مردم و جوامع محلی برای استفاده از آبیاری تحت فشار به ویژه آبیاری قطره‌ای است، افزود: متاسفانه در این زمینه کار کمتری صورت گرفته و نیاز است که کارها گسترده شود، همچنین بحران جدی حال حاضر این منطقه مساله انتقال آب به دریاچه با روش‌های سنتی است؛ به عنوان مثال استفاده از جوی‌های خاکی سبب اتلاف ۵۰ درصد آب در مسیر می‌شود، ضمن اینکه دولت هیچ برنامه ای برای الگوی کشت ارایه نکرده است.

وی با بیان اینکه چاه‌های غیرمجاز درحال گسترش بوده و در حوزه‌های کار با مردم ستاد احیاء دریاچه ارومیه فعالیت‌های ضعیفی داشته است، تصریح کرد: ستاد احیاء درمنطقه دریاچه نیروی کافی نداشته و تمرکز لازم را برای انجام فعالیت‌های بیشتر کارشناسی شده ندارد، این ستاد بیشتر یک مرکز فرماندهی در تهران بوده و شرایطی که پروژه به شکل پیمانکاری انجام می‌شود؛ کارها به خوبی پیش رفته و متاسفانه دربرخی شرایط فعالیت‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد، البته برنامه احیاء از سال ۹۳ آغاز شده است.

بهادری با اشاره به اینکه از ۴ سال شروع به کار ستاد احیاء دریاچه ارومیه ۲ سال عقب هستیم، گفت: رضایت قابل قبولی از برنامه‌های ستاد احیاء دریاچه ارومیه وجود ندارد، متاسفانه ۵۰ درصد برنامه‌ها تاکنون اجرایی نشده است؛ در شرایطی که دولت و مسئولی در این مدت تغییر نکرده چرا باید از اجرای نیمی‌از برنامه‌ها عقب باشیم، ضمن اینکه هر دولتی پس از این برنامه‌های دولت فعلی را برای احیاء دریاچه قبول نمی‌کند؛ بنابراین در گام اول ستاد باید احیاء شود.