به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) ، موضوع اخلاق پزشکی، در برنامه نبض پزشکی جمعه شب از شبکه خبر روی آنتن رفت.در این برنامه دو میهمان از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، اخلاق حرفه ای در پزشکی را مورد ارزیابی قرار دادند.

در ابتدا، علی جعفریان به اهمیت رعایت اخلاق عمومی و حرفه ای، اظهارداشت: اعتماد مردم به پزشکان باید حفظ شود و اینکه بیمار برای درمان دائم پزشک خودش را عوض می کند و به چند پزشک مراجعه می کند نشان می دهد که اشکالاتی وجود دارد که یکی از آن ممکن است همین بحث بی اعتمادی باشد.

مشاور وزیر بهداشت افزود: پزشک باید با معاینه دقیق و وقت کافی گذاشتن برای بیماران و برخورد مناسب اعتماد آنها را جلب کند.

جعفریان، حفظ اسرار پزشکی بیماران را مهم برشمرد و گفت: امکان نظارت دائم بر این حوزه و بر رابطه بیمار و پزشک امکان پذیر نیست بهترین ناظر این ارتباط خود مردم و بیماران هستند.

دکتر شمسی، دبیر کمیسیون اخلاق پزشکی شورای عالی نظام پزشکی هم در این باره با اشاره با تاریخچه اخلاق حرفه ای و لزوم رعایت آن از بقراط تاکنون گفت: کدهای اخلاق حرفه ای همراه با تغییر و تطور علم پزشکی و اتفاقات این حوزه تغییر می کند.

وی افزود: با توجه به همین موضوع  آئین نامه انضباطی در شورای عالی نظامی پزشکی در سال ۹۶ تغییر کرد و اصلاح شد.

دبیر کمیسیون اخلاق پزشکی شورای عالی نظام پزشکی نیز با اشاره به سوء تفاهماتی که گاهی برای بیماران پیش می آید گفت: کادر درمانی از جمله پزشک و پرستاران باید با برخورد مناسب و ارائه توضیحات لازم به همراهان بیمار مانع بروز سوء تفاهم برای آنها شوند.