اکبر ترکی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزای سلامت درباره قاچاق دارو گفت: اینکه قاچاق دارو ممکن است وجود داشته باشد و باید نظارت و با آن مبارزه شود، شکی نیست. بعضی از افراد می‌خواهند سوء‌استفاده کنند از این قاچاق دارو و می‌گویند که دولت نباید هیچ ارز ۳ هزار و خرده‌ای یا ۴ هزار تومان را به دارو اختصاص دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: الان زمان این حرف نیست و حداقل ما بایستی حدود یک سال را دنبال کنیم و فعلا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را داشته باشیم و داروهایی را که مردم مشکل دارند و به هر صورت تولید داخل نداریم و خیلی از آنها داروهای حیاتی هستند، حتما باید وارد شود اما از آن طرف باید جلوی دزد و متخلف را گرفت.

ترکی تصریح کرد: یکسری  افراد که الان بیشتر آنها می‌گویند دارو قاچاق می‌شود، حرفشان این است که چرا آن ارز با عدد و رقم کم یا همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌کند؟ و این حرف را می‌خواهند بزنند و بگویند که مثلا همه از ارز نیمایی استفاده کنند، که در حال حاضر این فشاری را به مردم می‌آورد که در این زمان قابل تحمل نیست و باید به این توجه کرد و حداقل یک سال نیاز داریم که داروهایمان با همان ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ یا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان تهیه شود.