سمانه نجارزاده‌گان، خبرنگار طبنا(خبرگزاری سلامت)، در مراحل پیشرفته سندرم جسد متحرک فرد بیمار این تصور را دارد که مرده است و بیشتر وقت خود را در گورستان و در میان مردگان می گذراند با این تصور که یکی از آنها است.

فردی که مبتلا به این بیماری روانی عجیب است تصور می‌کند روحش یا حداقل یکی از ارگان‌های حیاتی بدنش را از دست داده است، حتی بعضی از آنها فکر می‌کنند که خون هم در بدن ندارند.

برخی بیماران مبتلا به سندرم جسد متحرک علاوه بر این تفکرات عجیب و غریب، مدام بو‌هایی به مشامشان می‌رسد که دیگران آن را احساس نمی‌کنند به طور مثال بوی متعفن و گندیده شدن اعضای داخلی بدنشان آنها را همیشه آزار می‌دهد.

ویژگی‌های  افراد مبتلا به سندرم جسد متحرک شامل افسردگی، احساس گناه، منفی بودن و عدم حساسیت به درد است.بیماران همچنین ممکن است معتقد باشند که فلج هستند و یا توهمات سمعی و بویایی دارند.

این سندرم با داروهای ترکیبی و درمان الکترونیکی توسط روانپزشکان و متخصصان این حیطه قابل درمان است.