به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ گذشته با عدد ۱۱۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت که با وزش نسبی باد و باران،‌این شاخص در ظهر امروز،‌۲۴ بهمن، با عدد ۹۸ به وضعیت سالم رسید.

براساس این گزارش، اگر شاخص کیفیت هوا بین ۰ تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع سالم و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی،‌ ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.