به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، بر اساس اساسنامه‌ فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر، هیأت حاکمه‌ فدراسیون رکن اصلی و راهبردی فدراسیون بین‌المللی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان صلیب سرخ و هلال احمر بین‌المللی به شمار می‌رود.

علی‌اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، پس از انتخاب ایران به عضویت هیأت حاکمه‌ی فدراسیون اظهار داشت: «عضویت جمعیت هلال احمر ایران در هیأت حاکمه‌ی فدراسیون، فرصت ارزشمند و کم‌نظیری برای نقش آفرینی جمعیت هلال احمر و جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ خدمات بشردوستانه‌ی بین‌المللی در سراسر دنیا فراهم آورده است.»

همچنین در انتخابات فدراسیون، کاندیدای جمعیت صلیب سرخ ایتالیا به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب شد وتداوم اجلاس امسال با هدف «شکل دادن به آینده‌ بزرگترین حرکت انسان‌دوستانه‌ جهان» تا پایان هفته در بیست و یکمین اجلاس مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر، رئیس فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، رئیس کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ  و مقامات ترکیه در سخنرانی های خود  بر اهمیت تلاش جمعی برای بهبود عملکرد صلیب سرخ و هلال احمر‌ در شرایط خاص امروز جهان تأکید کردند.

گفتنی است، جمعیت هلال احمر ایران نیز به عنوان کاندیدای نایب رئیسی فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر از آسیا و اقیانوسیه و همچنین کاندیدای عضویت درهیأت حاکمه‌ فدراسیون بین‌المللی از منطقه‌ آسیا و اقیانوسیه، در ترکیه شرکت کرده بود. اجلاس امسال «شکل دادن به آینده‌ بزرگترین حرکت انسان‌دوستانه‌ جهان» عنوان‌گذاری شده است و تا آخر هفته ادامه خواهد یافت.