همایون یوسفی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با طبنا(خبرگزاری سلامت)،  درخصوص اظهار نظر اخیر سرپرست وزارت بهداشت مبنی بر اینکه صنعت دارو در حال فروپاشی است، گفت: دارو از اقلام استراتژیک کشور است. ما در هر صورت باید بتوانیم اقلام دارویی کشور را چه تولید داخل و چه تولید خارج تامین کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: اما یکسری داروها که استراتژیک هم هستند و از خارج از کشور وارد می شوند، برای تولید در داخل کشور نیاز به تکنولوژی‌های خاص دارد که بالاخره در کوتاه مدت ممکن نیست که وارد کشور شوند، ولی باید به سمت این مسیر پیش رویم.

یوسفی اظهار کرد: بعضا هم مشاهده می‌شود به خاطر اینکه واردات کار پر سودی برای بعضی ها است، به سمت جذب و آوردن تکنولوژی نمی‌روند که این کار تعمدی انجام می شود. به نظر می رسد اگر ما بتوانیم در این حوزه ها نیز اقدام کنیم، اتکاء به داروهای خارجی کمتر می شود.

وی با بیان اینکه ما در حوزه‌های مختلف در اقتصاد و دولت مشکلات زیادی داریم، خاطرنشان کرد: اما دولت و مجلس اهتمام کرده‌اند که از دارو پشتیبانی شود و امیدواریم این کار انجام شود. امسال در کمیسیون تلفیق تمهیدات خوبی دیده شده و امیدواریم این مسیر سخت طی شود و در حوزه دارویی مشکلی نداشته باشیم.