به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، حبیب الله مسعودی فرید در پاسخ به این سئوال که کودکانی که در طرح اخیر ساماندهی کودکان کار و خیابان جمع‌آوری شدند، در چه وضعیتی هستند، افزود: ۷۰ درصد کودکان شناسایی شده در این طرح، غیرایرانی بودند که امور آنان را با اداره اتباع هماهنگی کردیم و به آنها ارجاع داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: تمام این کودکان، حتی آنهایی که جزو اتباع بیگانه بودند، پدر و مادر داشتند و فقط سه نفر آنان پدر و مادر نداشتند که در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی اسکان یافتند.

وی ادامه داد: در مورد کودکان کار و خیابان غیرایرانی، والدین همه آنان آمدند و کودکان غیرایرانی خود را بردند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره وضعیت کودکان ایرانی در این طرح نیز گفت: قرار است برای کودکان ایرانی در این طرح، برنامه‌های توانمندسازی اجرا کنیم و سیاست ما این است که تا حدامکان از خانواده نیازمند این کودکان، حمایت کنیم اما جایی که خانواده یا مراقب کودک از او سوء استفاده کرده و کودک را استثمار کند ، آنجا به‌طورقطع مداخلات خاص خود را برای آنان خواهیم داشت.

مسعودی فرید تاکید کرد: سیاست اصلی بهزیستی و وزارت رفاه و وزارت کشور در مورد کودکان کار و خیابان این است که براساس آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابان عمل کنیم .

وی یادآور شد: مسئولیت شورای عالی کودک بر عهده وزارت رفاه و محوریت کار با بهزیستی است که البته دستگاه‌های دیگر نیز طبق تاکید برنامه ششم توسعه باید همکاری کنند.

گفتنی است طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان در ماه‌های اخیر موجب اعتراض بسیاری از دست‌اندرکاران فعال حوزه کودک شد چنانکه نشست‌های مختلفی از جمله نشست ساماندهی کودکان کار و خیابان، دستگیری یا جذب، با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی برگزار شد.(ایرنا)