به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت طی احکامی جداگانه اعضای شورای صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران را اعلام کرد.

اصغر دالوندی، رئیس سازمان نظام پرستاری، حاجتی، دبیر محترم شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، عباس‌زاده،  دبیر محترم هیات ممتحنه، برنامه‌ریزی و نظارت و ارزشیابی رشته پرستاری، حضرتی، معاون پرستاری وزیر بهداشت، نجاتیان، مدیرکل ارتقای سلامت، خدمات بالینی و پرستاری، قائنی نژاد، رئیس گروه صدور پروانه‌های موسسات پزشکی، پیراپزشکی و حرفه وابسته از اعضای شورای صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران هستند.

همچنین مشکینی، معاون دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، آقازاده، عضو هیات‌رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، مداح، عضو هیات علمی، میرزابیگی، مشاور و دبیرستاد امور کار‌آفرینی و اشتغال و عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از دیگر اعضای شورای صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران هستند(فارس)