به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، با توجه به اینکه دیابت از بیماری‌‌های مزمن نسبتا شایع در جهان بوده که ضمن داشتن بار اقتصادی هنگفت، میزان آن در اغلب کشورهای در حال توسعه خصوصا ایران رو به افزایش است، لذا استقرار نظام ثبت بیماری دیابت در حال حاضر جهت مدیریت بهینه این بیماری به عنوان شایع ترین بیماری غیر واگیر در کشور ضرورت یافته است.

بر همین اساس، تفاهم نامه همکاری در زمینه نظام ثبت بیماری دیابت با هدف گردآوری و مدیریت اطلاعات ملی در حوزه دیابت، بهره مندی از بستر فناوری اطلاعات در راستای ارتقای ک‌می‌و کیفی اطلاعات بیماران دیابتی، یکپارچه سازی اطلاعات در حوزه‌‌های مختلف بهداشت و درمان و تسهیل فرآیند پژوهش در حوزه دیابت به امضا رسید.

فراهم کردن امکانات سخت افزاری زیرساختی و نرم افزاری مورد نیاز برای سامانه ثبت بیماری دیابت، کمک به آموزش و راه‌اندازی این سامانه و ارائه سامانه ثبت این بیماری به مراکز تحقیقاتی از جمله اقداماتی است که پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی براساس این تفاهم نامه ملزم به انجام آن است.

همچنین ایجاد زمینه اتصال سامانه نظام ثبت به سامانه‌‌های فعال حوزه بهداشت به صورت برخط توسط معاونت بهداشت و فراهم کردن زمینه بهره برداری این سامانه از سامانه‌‌های اطلاعات بیمارستانی کشور به صورت بر خط، ایجاد تمهیدات لازم برای استقرار سامانه ثبت در کلینیک‌‌ها و مراکز درمانی تحت پوشش از سوی معاونت درمان از دیگر مفاد این تفاهم نامه به شمار ‌می‌رود.

در این تفاهم نامه تاکیدشده است که کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونت‌‌های بهداشت و درمان و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئولیت پشتیبانی و نظارت بر اجرای مفاد این تفاهم نامه را بر عهده خواهند داشت.