به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، هوای تهران امروز، یک شنبه ۱۲ آذر، ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه بوده و شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۹۶ و در آستانه ناسالم شدن قرار گرفته بود.

هم اکنون نیز شاخص کیفیت هوا روی عدد ۱۱۹ قرار داشته و برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم است.

گفتنی است، اگر شاخص کیفیت هوا بین ۰ تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع سالم و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس(بیماران قلبی،‌ ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.