به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، سیده فاطمه ذوالقدر درباره وضعیت حاشیه‌نشینی در کلان شهر تهران افزود: حاشیه‌نشینی ارتباط مستقیمی‌ با افزایش جمعیت، گسترش شهرها و مهاجرت از روستاها و مناطق محروم به شهرهای بزرگ دارد.

وی تصریح کرد: حاشیه‌نشینی پدیده ای است که فشار اقتصادی و فقر آن را تشدید کرده است و این در حالی است که موضوع حاشیه‌نشینی است که دارای ابعاد گسترده‌ای است.

وی ادامه داد: حاشیه‌نشین‌ها با آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و سلامت درگیر هستند  بنابراین باید برای ساماندهی وضعیت حاشیه نشین طرحی جامع تدوین شود.

ذوالقدر با بیان اینکه کلیدی‌ترین اقدام برای ساماندهی حاشیه نشین‌ها توانمندسازی است، تصریح کرد: باید در نظر داشت که حاشیه‌نشین‌ها یا بیکارند یا در اشتغال غیررسمی ‌فعال هستند و متاسفانه گروهی از آنها فعالیت‌های غیرقانونی نظیر خرید و فروش مواد مخدر انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: تاکنون برنامه‌های گسترده‌ای برای مبارزه با حاشیه‌نشینی انجام شده است و اقدامات برای رسیدگی به وضعیت معیشت آنها صورت گرفته یا رفتارهای قهرآمیز و کوچ اجباری آنها را شاهد بودیم اما نکته قابل تامل این است که این اقدامات جزیره‌ای و مقطعی نمی‌تواند دردی را از حاشیه‌نشین‌ها درمان کند.