به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر رضا ملک‌زاده، معاون وزیر بهداشت در مورد سرطان‌زایی تریاک اظهار کرد: استفاده از مواد مخدر در حال حاضر، یک مشکل بهداشتی عمده در بسیاری از نقاط جهان است. به طوری که بیش از ۳۲‌‌‌‌ میلیون نفر از ترکیبات مواد مخدر استفاده‌‌‌‌ می‌کنند.

ملک زاده افزود: تولید جهانی تریاک از دهه  ۱۹۳۰  به بالاترین سطح خود در ۲۰۱۴ رسید که عمدتا به علت افزایش کشت خشخاش در افغانستان بوده است و این درحالی‌است که دستیابی به مطالعاتی با داده‌‌‌های معتبر درباره «مصرف طولانی مدت مواد مخدر »  چالش برانگیز است.

وی تصریح کرد: فقدان مطالعات دقیق درباره «مصرف طولانی مدت» ترکیبات مواد مخدر، منجر به کمبود مطالعات اپیدمیولوژیک آینده نگر‌‌‌‌می شود؛ مطالعاتی که‌‌‌‌می توانند تاثیرات مصرف درازمدت این ترکیبات را بر بیماری‌‌‌های قلبی عروقی و انواع سرطان ارزیابی کنند و این در حالیست که  اغلب مطالعات منتشر شده اخیر در این زمینه ، مطالعات موردی  گذشته نگر بوده است.

معاون تحقیقات وزیر بهداشت ، مطالعه بزرگ کوهورت در شمال شرق ایران (گلستان) که  بیشترین شیوع سرطان مری در جهان را داراست، تنها مطالعه ای  دانست که اطلاعات دقیق و معتبری درباره تعداد زیادی از افرادی که ترکیبات مواد مخدر را در «طولانی مدت»  مصرف کرده اند،  ارائه‌‌‌‌می‌دهد.

وی گفت: مصرف تریاک در شمال شرق ایران، عمدتا با اهداف تفریحی ، مشابه مصرف الکل در کشورهای غربی صورت‌‌‌‌می گیرد و امکان ارائه اطلاعات معتبر از جمعیت عمومی و نه جمعیتی خاص را فراهم‌‌‌‌می‌آورد.

ملک زاده، با اشاره به نتایج حاصل از سال‌ها بررسی و پیگیری ۵۰ هزار و ۴۵ فرد شرکت کننده در مطالعه بزرگ کوهورت گلستان، گفت: بر پایه نتایج این مطالعه که با توجه به شاخصهای جنس، سن ، مصرف دخانیات، مصرف الکل، سطح سواد،‌‌‌‌میزان درآمد و …. به دست آمده است، ۱۷ درصد شرکت کنندگان شامل ۸ هزار و ۴۸۷  نفر، مصرف دائمی تریاک را گزارش کردند

وی افزود: از‌‌‌‌میان بیش از ۵۰ هزار شرکت کننده تحت مطالعه ، ۶ هزار و  ۴۶۶  نفر تا کنون فوت کرده اند و نتایج بررسی علل مرگ افراد فوت شده نشان داد: مصرف تریاک با افزایش‌‌‌‌میزان خطر مرگ و‌‌‌‌میر ناشی از کلیه علل مرگ در ارتباط است.

به گفته این سرطان شناس برجسته ایرانی، دیگر نتایج بررسی علل مرگ فوت شوندگان در مطالعه بزرگ کوهورت گلستان حاکیست که مصرف ترکیبات مواد مخدر به ویژه تریاک، با افزایش خطر مرگ بر اثر بیماری ایسکمیک قلبی، به‌‌‌‌میزان ۹۲ درصد، بیماری‌های ریوی ۵۹ درصد، سرطان مری  ۴۷ درصد، سرطان معده ۴۴ درصد، سکته مغزی ۴۱ درصد و سایر سرطان‌ها شامل مثانه، حنجره، لوزالمعده در ارتباط است و  این یافته‌‌‌ها به شدت این ارتباط را تایید‌‌‌‌می کنند.

فوق تخصص بیماری‌‌‌های گوارش و کبد در ادامه به این یافته مهم مطالعه کوهورت گلستان اشاره کرد که ارتباط مصرف تریاک با مرگ و‌‌‌‌میر، بسیار قوی تر از ارتباط مصرف سیگار با مرگ و‌‌‌‌میر  است و این ارتباط  در مطالعه کوهورت گلستان، از نظر آماری معنی دار بوده است.

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران، با یادآوری ۳۳ هزار مرگ ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در «کوتاه مدت»، طی سال ۲۰۱۵ در ایالات متحده آمریکا گفت: این درحالیست که‌‌‌‌میزان مرگ و‌‌‌‌میر واقعی ناشی از مصرف «طولانی مدت» مواد مخدر‌‌‌‌می تواند بطور قابل توجهی بیشتر از این آمار باشد زیرا علاوه بر «مصرف بیش از حد» ، «مصرف طولانی مدت مواد مخدر» نیز موجب ایجاد سرطان، بیماری‌‌‌های قلبی عروقی و سایر بیماری‌‌‌های مزمن خواهد شد.