به گزارش طبنا ( خبرگزاری سلامت ) از تکنولوژی، این دانشمندان با تحقیق بر روی لغ، آنزیمی به نام ” آر.ان.ای پلی مرازIII”، که در تمام حیوانات و همچنین انسان وجود دارد را دوباره بررسی کرده و به حقایق تازه‌ای دست پیدا کنند. این آنزیم، در تولید پروتئین، نقش بسیار فعالی دارد و دانشمندان متوجه شدند که در فرآیند پیر شدن بدن نیز دست دارد. با محدود کردن فعالیت این آنزیم، طول عمر کرم‌ها و مگس‌های میوه تا ۱۰درصد افزایش یافت. درواقع آنزیم آر.ان.ای پلی مرازIII، روی عملکرد سلول‌های بنیادی و سلامت‌روده اثر منفی می‌گذارد و محدود‌کردن این آنزیم منجر به بهبود فعالیت‌های سلول‌های بنیادی و روده می‌شود. از آنجایی که این آنزیم در تمام حیوانات دیگر نیز وجود دارد، نتایج مربوط به تحقیق روی آنها را می‌توان به انسان نیز تعمیم داد.

مسدودکردن این آنزیم درست شبیه آنتی بیوتیک راپامیسین، سرکوب‌کننده ایمنی، است که آن نیز موجب طول عمر می‌شود. دانشمندان امیدوارند تحقیق بر روی آنزیم مورد بحث، موجب عملکرد بهتر آنتی بیوتیک راپامیسین نیز شود.

به گزارش طبنا، محققان امیدوارند بتوانند با انجام تنظیمات ژنتیکی، اثر مثبتی روی طول عمر انسان و سلامت روده او بگذارند. آنها در تلاش‌اند تا راز مولکول‌های درگیر در این فرآیند را کشف کرده و تدابیر جدیدی برای طول عمر کشف کنند.

مترجم: نادیا زکالوند