به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، محققان داده‌های سازمان بهداشت جهانی مربوط به ۳۳ کشور را بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۵ بررسی کردند. بررسی‌ها نشان داد نرخ مرگ و میر ناشی از ملانوما در مردان در همه کشورها، به جز یک کشور افزایش داشته است.

در تمام ۳۳ کشور، مرگ ناشی از سرطان پوست ملانوما در مردان بالاتر از زنان بود.

بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵، بالاترین میانگین مرگ ناشی از ملانوما درطول سه سال در کشورهای استرالیا (۵.۲۷ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار مرد و ۲.۵۳ به ازای هر ۱۰۰ هزار زن) و اسلوونی (۳.۸۶ به ازای هر ۱۰۰ هزار مرد و ۲.۵۸ در زنان) بود.

طبق گزارش محققان، ژاپن دارای پایین ترین نرخ مرگ ناشی از ملانوما (۰.۲۴ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار مرد و ۰.۱۸ نفر در مورد زنان) بود.

جمهوری چک تنها کشوری بود که نرخ مرگ ناشی از ملانوما در مردان کاهش داشته و بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۲۰۱۵، سالانه کاهش ۰.۷ درصدی داشته است.

در طول این مدت، اسرائیل و جهوری چک دارای بالاترین میزان کاهش نرخ مرگ در بین زنان بوده اند (به ترتیب ۲۳.۴ و ۱۵.۵ درصد).

به گفته محققان باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود تا فاکتورهای اصلی در کاهش یا افزایش نرخ مرگ و میر ناشی از ملانوما مشخص شود.

فاکتور خطر اصلی ابتلا به ملانوما قرارگیری بیش از اندازه در معرض اشعه ماورابنفش نورخورشید است که مردان در این زمینه کمتر از خود مراقبت می‌کنند. (مهر)